English The Lost Chord

practical harmony on keyboard instruments

A tutor by Stephen Taylor

This much-acclaimed 340-page tutor on classical keyboard skills has sold more than 3000 paper copies in the Netherlands and can now be downloaded free of charge in the English language. It contains many hundreds of practical exercises for users ranging from beginners to professional music students and was written by an experienced teacher frustrated by the shortcomings of available publications.

Check out the reviews on this site!

Nederlands The Lost Chord

harmoniseren op toetsinstrumenten

een handleiding door Stephen Taylor

Deze veelgeprezen leergang over praktische harmonisatie (3000 verkochte exemplaren) is nu gratis te downloaden in een uitgebreide en gereviseerde editie. The Lost Chord bevat vele honderden praktische oefeningen voor zowel de beginner als voor de vakstudent. Deze nieuwe editie bevat geen verwijzingen meer naar het Liedboek voor de Kerken. Dit heeft tot gevolg dat deze leergang nu geheel zelfstandig te gebruiken is.
De auteur is een ervaren musicus, docent en continuospeler. The Lost Chord is zijn antwoord op de lacunes die hij aantrof in andere publicaties op het gebied van de praktische harmonisatie.

Lees de recensies op deze site!